Menu principale
La mia area
Focus sulle Gamme
Stats
Veicoli per la pulizia delle strade Camion autospurgo
Note
Description :
  •  MUT
Remorque citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Équipement supplémentaire :
  •  réservoir d''eau
État :
  •  d''occasion


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées
MERCEDES ACTROS 2636 6x4 WUKO + MUT SAND MACHINE FOR CHANNEL CLEANING
year of production 2004
Mileage 118,000 km
The kit includes:
MUT Type 228 barrel
SCHMIDT sandblaster
Plow 3.50 m wide
Special equipment is designed for hydrodynamic cleaning of drainage and sewage networks as well as for collecting and transporting liquid waste. And for winter road maintenance.
Application of the building for cleaning:
* cleaning of channels
* cleaning baskets of rainwater wells
* sludge removal from treatment plants
* removing pollutants from excavations, pits, etc.
* cleaning of industrial installations
High pressure pump WOMA Type 1503 P 55 332 l / min,
Vacuum pump Wittig RFW 200 DVL 200 mbar 1500 l / min
Tank capacity 11,000 l (5,800 l + 5,200 l)
Combi tanks "tank in tank" type tanks. The dirty water tank is located in the fresh water tank. This means optimal weight distribution, regardless of which tank is filled.
The body is equipped with a telescopic and rotating extension arm for the suction hose.
Bottom opened hydraulically upwards to a full cross-section
+
SCHMIDT sandblaster
TYPE STRATOS B70-42 VALN5Z
Capacity 7 m3
Brine tank 2700 l
+
Snow plow
A car in a sensational technical condition!
VISUALALLY PRESENTS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!
POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
_
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées
MERCEDES ACTROS 2636 6x4 WUKO + PIASKARKA MUT DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
rok produkcji 2004
Przebieg 118000 km
W skład zestawu wchodzi:
Beczka MUT Typ 228
Piaskarka SCHMIDT
Pług o szerokości 3,50 m
Specjalny sprzęt przeznaczony jest do hydrodynamicznego czyszczenia sieci odwadniających i kanalizacyjnych oraz do zbierania i transportu odpadów płynnych. Oraz do zimowego utrzymania dróg.
Zastosowanie zabudowy do czyszczenia:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
Pompa wysokiego ciśnienia WOMA Typ 1503 P 55 332 l/min,
Pompa próżniowa Wittig RFW 200 DVL 200 mbar 1500 l/min
Pojemność zbiornika 11000 l (5800 l + 5200 l)
Zbiorniki Combi zbiornikami typu „zbiornik w zbiorniku”. Zbiornik na brudną wodę znajduje się w zbiorniku świeżej wody. Oznacza to optymalny rozkład masy niezależnie od tego, który zbiornik jest napełniony.
Zabudowa jest wyposażona w teleskopowy i obrotowy wysięgnik do węża ssącego.
Dennica otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
+
Piaskarka SCHMIDT
TYP STRATOS B70-42 VALN5Z
Pojemność 7 m3
Zbiornik na solankę 2700 l
+
Pług do odśnieżania
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, дополнительная информация afficher les coordonnées
MERCEDES ACTROS 2636 6x4 WUKO + MUT ПЕСОЧИСТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
год выпуска 2004
Пробег 118000 км
В комплект входят:
Ствол MUT Type 228
Пескоструйный аппарат SCHMIDT
Плуг шириной 3,50 м
Специальное оборудование предназначено для гидродинамической очистки дренажных и канализационных сетей, а также для сбора и транспортировки жидких отходов. И для зимнего содержания дорог.
Применение здания для уборки:
* чистка каналов
* чистка корзин дождевых колодцев
* удаление шлама с очистных сооружений
* удаление загрязняющих веществ из котлованов, котлованов и др.
* очистка промышленных установок
Насос высокого давления WOMA Type 1503 P 55332 л / мин,
Вакуумный насос Wittig RFW 200 DVL 200 мбар 1500 л / мин
Емкость бака 11000 л (5800 л + 5200 л)
Комбинированные танки танки типа «танк в танке». Бак для грязной воды находится в баке для чистой воды. Это означает оптимальное распределение веса независимо от того, какой бак заполнен.
Кузов оснащен телескопическим поворотным удлинителем для всасывающего шланга.
Дно открывается гидравлически вверх на полное сечение
+
Пескоструйный аппарат SCHMIDT
ТИП STRATOS B70-42 VALN5Z
Объем 7 м3
Солевой бак 2700 л
+
Снегоочиститель
Автомобиль в сенсационном техническом состоянии!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!
ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
_
- оформляем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а так же клиенты, входящие в КРД и БИГ
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viberafficher les coordonnées (POL)
ВНИМАНИЕ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за ошибки или устаревшую рекламу.
Vedere tutto
Sei interessato(a) a questo veicolo?
Non aspettare più, contatta da ora l’impresa VIK-POL per saperne di più!
Da questo venditore
Annunci similari